Termeni de utilizare și politică de confidențialitate

Orice persoană sau entitate (denumita generic - utilizator) care accesează site-ul iSondaje.ro (denumit generic – iSondaje.ro) sau orice informație conținută aici, este de acord să respecte următorii termeni și condiții (convenție). Această convenție între utilizator și iSondaje.ro care include software, mecanisme de stocare de date, baze de date, materiale, documentare online sau electronică. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei convenții, nu sunteți autorizat să folosiți iSondaje.ro.

iSondaje.ro este un site care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a colecta și gestiona informația. Utilizatorii înregistrați colectează informații prin crearea de sondaje pe care le fac disponibile terților prin trimiterea de invitații sau prin publicarea link-ului sondajului.
Prin înregistrare sau prin participarea la sondaje iSondaje.ro, utilizatorul acceptă ca datele sale să fie gestionate și prelucrate. iSondaje.ro primește automat și stochează pe servere informația din browserele vizitatorilor. Aceasta include IP-ul, cookies și alte informații disponibile.
Contul utilizatorului iSondaje.ro este protejat prin parolă și astfer este asigurată securitatea datelor. Fiecare utilizator înregistrat își asumă responsabilitatea de a nu divulga aceste informații către terți. Utilizatorul este responsabil pentru datele introduse și pentru toate acțiunile întreprinse prin intemediul contului său. Utilizatorul este responsabil pentru confidențialitatea datelor din contul său și confidențialitatea parolei de acces.


Responsabilitate privind conținutul

Utlizatorul iSondaje.ro este responsabil pentru toate informațiile pe care le introduce pe site și le face disponibile pentru terțele părți.
iSondaje.ro nu controlează informațiile și conținuturile care au fost înregistrate. iSondaje.ro nu garantează calitatea și integritatea acestor informații.
Folosind iSondaje.ro utilizatorul este de acord să nu folosească serviciile în scopul:
  • Încărcării, postării, transmiterii prin e-mail sau pe alte căi a unui conținut care este contrar legii, care face rău, care este abuziv, amenințător, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, care aduce atingere la intimitatea altcuiva, sau de origine rasială, etnică sau de o altă natură contrară legii;
  • De a le face rău minorilor pe orice cale;
  • De a se da drept orice persoană fizică sau juridică, inclusiv de a sugera în mod fals afilierea cu o persoană fizică sau juridică;
  • De a încărca, posta, transmite prin e-mail, sau a pune la dispoziţie în alt mod orice conţinut, pe care nu are dreptul de a-l pune la dispoziţie, ca urmare a prevederilor legale sau contractuale sau de altă natură (cum ar fi informaţii interne, confidențiale care au fost dobândite ca urmare a relațiilor de muncă și a căror relevare este strict interzisă prin acord);
  • De a încărca, posta, transmite prin e-mail, sau de a pune la dispoziţie în orice alt mod orice conţinut care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricui;
  • De a încărca, posta, transmite prin e-mail, sau de a pune la dispoziţie în orice alt mod orice reclamă nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, "junk mail", "spam", "scrisori circulare", "scheme piramidale", sau orice altă formă de solicitare;
  • De a interfera cu sau perturba Serviciul sau serverele sau reţelele conectate la Serviciu, sau de a nerespecta orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente a reţelelor conectate la Serviciu;
  • De a încălca intenţionat sau neintenţionat orice legi locale, regionale, naționale sau internaționale.


Politică de confidențialitate

Politica de confidenţialitate reglementează modul în careiSondaje.ro procesează informațiile utilizatorilor, care sunt colectate şi depozitate în bazele de date [Domain2].
Informaţiile din contul de utilizator iSondaje.ro, sondajele create și rezultatele anchetelor sunt exclusiv proprietatea utilizatorului. Confidenţialitatea datelor este unul dintre principalele principii de funcţionare ale [Domain2]. [Domain2] nu va pune la dispoziţia terţilor aceste informații, cu excepţia cazurilor prevăzute de legile locale şi internaţionale. iSondaje.ro are dreptul de a închide contul de utilizator şi accesul la sondaje, şi a transmite informaţiile către autorităţi, dacă legile prevăd astfel.
Înscrierea pentru serviciile iSondaje.ro şi participarea sunt voluntare. Participanții la sondaje sunt conştienți şi responsabili de informaţiile cu caracter personal pe care le oferă. Participanții la sondaje sunt conştienţi de faptul că toate informaţiile furnizate sunt disponibile şi vor fi folosite pentru prelucrarea datelor de către utilizatorul [Domain2].


Alte regului

iSondaje.ro are dreptul de a-și informa utilizatorii despre diverse topicuri și noutăți prin intermediul site-ului și al email-ului.
iSondaje.ro are dreptul de a moditica și updata aceste reguli fără o notificare prealabilă.