Sondaj "Chestionar adresat producătorilor din sectorul legumicol din România"
Sondajul dorește să identifice situația actuală a producătorilor din sectorul legumicol, problemele cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară, precum și evidențierea opiniilor acestora în vederea fundamentării unor soluții pentru eficientiarea activității.